За нас

Posted by: admin

.

НАШАТА КОМПАНИЯ

Създадена през 1994г.,” ТИМЕКС-94” ООД е една от първите компании в България, опериращи в бизнеса с недвижими имоти.

Предлагаме на клиентите си най-високо качество услуги, като резултат от дългогодишния ни опит и установени традиции.

Поведението ни на пазара и спрямо конкуренцията се води от амбицията ни да останем водещ и градивен фактор в бизнеса с имоти.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ТИМЕКС-94 /ЕТИЧЕН КОДЕКС/

  • Служителите на ТИМЕКС-94приемат за свой професионален дълг, отговорността си пред Законите на РБългария, Обществото и Клиента;
  • Мениджърите на ТИМЕКС-94спират сделки, които биха създали и най-малък бъдещ финансов, правен или друг проблем на някой от нашите клиенти;
  • Служителите на ТИМЕКС-94 разбират и уважават принципа на „неприкосновенност на собствеността”;
  • Служителите на ТИМЕКС-94 защитават интереса на клиентите при осъществяване на ежедневните си дейности;
  • Служителите на ТИМЕКС-94пазят поверителната информация и всяка друга информация, касаеща клиента;
  • Служителите на ТИМЕКС-94 не предоставят информация, която заблуждава или вреди на интересите на нашите клиенти.

EКИПЪТ на ТИМЕКС-94

В ТИМЕКС-94 работят висококвалифицирани служители, които ежедневно консултират нашите клиенти, анализирайки състоянието и тенденциите на пазара на имоти.

ТИМЕКС-94 - ПРЕДИМСТВА

Опит – 25 годишната ни успешна работа в бизнеса е свързана с обслужването на хиляди клиенти и решаването на различни казуси;

Професионализъм – основна наша политика е постоянната проверка на знанията и компетенциите на служителите на компанията;

Сигурност – осъзнаваме високата икономическа и социална стойност на услугите, които извършваме и гарантираме перфектността на всяка сделка, проверявайки всички факти и документи, преди осъществяването й;

Коректност – спазваме принципа на конфиденциалност на информацията, станала ни известна по време на съвместната ни работа с клиента.