Услуги

Posted by: admin

·Посредничество при ПРОДАЖБА на недвижими имоти

·Посредничество при ПОКУПКА на недвижими имоти

·Посредничество при НАЕМАНЕ на недвижими имоти

·Посредничество при ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти

·Осигуряванена юридическа обезпеченост на водените сделки

Управление на недвижими имоти

  • Оценки на недвижими имоти
  • Проектиране
  • Технически консултации